POZNAJ OFERTĘ FIRMY HORNET

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperatorem

Montaż instalacji WM obejmuje:
 • wykonanie projektu instalacji i dobór średnic przewodów
 • wypełnienie wniosków na dotację do WM (zależnie od aktualnej dostępności dotacji)
 • wykonanie przewiertów oraz przekuć przez przegrody
 • montaż kanałów wentylacji mechanicznej, rekuperatora oraz czerpni i wyrzutni ściennej
 • montaż izolacji cieplnej kanałów i przewodów
 • wykonanie prób wydajności i regulacja instalacji
 
Na wykonaną instalację (w technologii rur z tworzywa sztucznego) udzielam 10-letniej gwarancji, na rekuperator - według producenta centrali.

Wykonanie instalacji CO podłogowego, grzejnikowego lub mieszanego

Montaż instalacji CO obejmuje:
 • wykonanie projektu instalacji w programie Instalsoft Herz
 • wykonanie przewiertów oraz przekuć przez przegrody
 • montaż rur zasilających grzejniki, rur grzewczych do ogrzewania podłogowego
 • montaż izolacji cieplnej rurociągów
 • montaż mieszaczy, pomp obiegowych, rozdzielaczy, zaworów i niezbędnej armatury
 • montaż  kompletnej kotłowni wyposażonej w adaptacyjne sterowanie, z pompą ciepła lub kotłem gazowym / elektrycznym
 • jako jedna z bardzo niewielu firm napełniam instalacje woda zmiękczoną - bardzo korzystnie wpływa to na trwałość kotłów, pomp, i całej zastosowanej armatury
 • wykonanie prób wydajności i regulacja instalacji
 
Na wykonaną instalację udzielam 10-letniej gwarancji, na kocioł, pompy itp. - według producenta.

Wykonanie instalacji solarnej

Montaż instalacji CO obejmuje:
 • dobór optymalnej ilości kolektorów oraz pojemności zasobnika
 • wypełnienie wniosków na dotację do kolektorów
 • wykonanie przewiertów oraz przekuć przez przegrody
 • wykonanie rurociągów glikolowych oraz wodnych
 • montaż izolacji cieplnej rurociągów
 • montaż zasobnika, sterownika, napełnienie instalacji glikolem
 • wykonanie prób szczelnosci i regulacja instalacji

Na kolektory udzielam 10-letniej gwarancji, na zasobnik i akcesoria - według producenta.

Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

Montaż instalacji wod-kan obejmuje:
 • wykonanie projektu instalacji w programie Instalsoft Herz
 • dobór optymalnej pojemności zasobnia
 • wykonanie przewiertów oraz przekuć przez przegrody
 • montaż instalacji kanalizacyjnej, na życzenie z rur niskoszumowych
 • montaż rurociągów
 • montaż pompy cyrkulacyjnej klasy energetycznej A
 • montaż izolacji cieplnej rurociągów (stosuję przynajmniej podwójną w porównaniu do konkurencji izolację)
 • montaż  zasobnika i podłączenie go do źródła ciepła (kotła, pompy ciepła )
 • wykonanie prób szczelności i regulacja instalacji

Na rurociągi udzielam 10-letniej gwarancji, na zasobnik, pompy - według producenta.

Wykonanie instalacji centralnego odkurzacza

Montaż instalacji CODK obejmuje:
 • wykonanie projektu instalacji
 • dobór jednostki centralnej (współpracuję z firmą AeroVac)
 • wykonanie przewiertów oraz przekuć przez przegrody
 • montaż instalacji CODK z wysokiej jakości rur

Domy pasywne oraz niskoenergetyczne, audyty:

Oferuję tutaj wszechstronną pomoc przy zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji spełniających wymogi programu dopłat do budynków NF15 i NF40.
 
Wykonuję:
 • projekty instalacji spełniające wymogi NF15 i NF40
 • instalacje według wytycznych NFOŚ
 • certyfikaty energetyczne budynków

Usługi wiercenia wiertnicą:

               CENNIK WIERCENIA TECHNIKĄ DIAMENTOWĄ
ceny zależne od średnicy za 1 cm przewiertu (do max. grubości 40 cm):

        średnica otworu - koronki        cena za 1 cm bieżącego otworu
               
                117 mm                                       6,00 PLN netto
                152 mm                                       7,50 PLN netto
                172 mm                                       9,00 PLN netto

Dodatkowo trzeba doliczyć 10 zł do każdego otworu za kotwienie wiertnicy.
Cena nie obejmuje uprzątnięcia stanowiska po wierceniu.
Na budowie musimy mieć dostęp do prądu i wody. 
 

 

Odwiedź siedzibę firmy osobiście